Breaking News
 |  | 

thời sự

TP. Đồng Hới: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

img-responsive

Thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực và đổi mới công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả nhiệm kỳ và từng năm; khuyến khích, động viên và có chính sách hỗ trợ cán bộ tự học nâng cao trình độ chuyên môn trên đại học; chú trọng bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành…


Từ năm 2016 đến nay, TP. Đồng Hới đã phối hợp mở 1 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 122 học viên; 4 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 366 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cho trên 2.400 lượt người tham gia; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho trên 3.400 lượt cán bộ tham gia; cử 35 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí đào tạo cử nhân chính trị, 6 đồng chí học cao học và 1 đồng chí nghiên cứu sinh; 15 đồng chí tham gia các lớp quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên, chuyên viên chính. Hiện, 100% cán bộ được bầu cử, bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TP. có trình độ chuyên môn đại học và lý luận chính trị cao cấp trở lên; các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên đạt 100% và trình độ chuyên môn đại học đạt 86%.

Lam Giang.

tp-dong-hoi-chu-trong-cong-tac-dao-tao-boi-duong-doi-ngu-can-bo

ABOUT THE AUTHOR