Công ty cổ phần thẩm định giá giám định NA tại thành Vinh.
Thẩm định giá tại nghệ an

Công ty cổ phần thẩm định giá giám định NA tại thành Vinh.

Công ty cổ phần thẩm định giá giám định NA . Một trong những Công ty cung cấp về lĩnh vực thẩm định giá ở Vinh. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm và những biến động thăng trầm về kinh tế thành phố đỏ. Chúng tôi một trong những doanh nghiệp tiên phong hàng đầu về thẩm định giá tại tp Vinh. Đơn vị chúng tôi có văn phòng giao dịch số 01 ngõ 01 đường Phạm Kinh Vỹ Thành phố Vinh. Với đội ngũ chuyên nghiệp hoạt động tư vấn luôn coi và đặt nhân tố con người lên hàng đầu. Có trình độ, năng động, sáng tạo. Với tính thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ các tiêu chuẩn Thẩm định giá do Nhà nước ban hành .

Một vị trí  tại thành phố Vinh do Công ty cổ phần thẩm định giá giám định VN thẩm định.

Phạm vi hoạt động thẩm định giá và giám định NA  ở Vinh.

Kinh doanh dịch vụ:
Thẩm định giá các tài sản, hàng hoá, động sản, bất động sản và dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Định giá giá trị tài sản vô hình, giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh…
Xác định giá trị doanh nghiệp.
Đánh giá uy tín doanh nghiệp.
Bán đấu giá tài sản, hàng hoá theo yêu cầu của khách hàng.
Kinh doanh, môi giới kinh doanh tài sản (bất động sản, động sản, doanh nghiệp).
Tư vấn thẩm định giá ở Vinh.
Tư vấn cổ phần hoá, xây dựng phương án xác định giá trị doanh nghiệp.
Tư vấn đầu tư, kinh doanh, mua – bán doanh nghiệp.
Tư vấn tài chính doanh nghiệp (giá thành, giá bán sản phẩm, thuế.
Tư vấn đấu giá tài sản.

Một trong các khu đất ĐV Thẩm định giá ở Vinh Nghệ An.

Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực Công ty và được pháp luật cho phép.

Nguyên tắc lập kế hoạch nhân sự  bố trí các thẩm định viên có năng lực và kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực. Mà khách hàng đề nghị thẩm định giá, thẩm định giá ở Vinh nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất. Ban Lãnh đạo Công ty giám sát trực tiếp các nhóm để đảm bảo việc thẩm định theo đúng các quy định của Nhà nước và đạt được chất lượng cao nhất.

Hoàng Seo.

Taxi tải thành phố Vinh uy tín.
Thẩm định giá tại Vinh nhanh uy tín