Thẩm định giá Sở Tài Chính Hotline: 0968.035.260
Sở Tài Chính Hà Tĩnh Địa Chỉ: Số 1 - Đường Cao Thắng TP Hà Tĩnh

Thẩm định giá Sở Tài Chính Hotline: 0968.035.260

Chức năng, nhiệm vụ phòng thẩm định giá Sở Tài Chính.

+ Liên kết với các doanh nghiệp thẩm định giá, cung cấp chứng thư thẩm định giá phục vụ nhu cầu của khách hàng. Có thể Khách Hàng là tổ chức, cá nhân trong việc đấu thầu, mua sắm, sửa chữa. Hoặc thanh lý, đảm bảo về tài sản, bất động sản trên địa bàn tỉnh.
+ Cung cấp thông tin giá phục vụ nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
+ Hoạt động dịch vụ liên kết trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cặp nhật kiến thức về tài chính kế toán. Bổ sung cho các cơ quan đơn vị và cán bộ làm công tác kế toán trên địa bàn tỉnh.

Thẩm định giá ở Hà Tĩnh
Đội ngũ Thẩm Định Viên tại Hà Tĩnh. Hotline: 0796-48-49-50

+ Tư vấn đấu thầu trong việc mua sắm tài sản, hàng hóa, cho đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung.

Thẩm định giá ở Hà Tĩnh cung cấp những dịch vụ gì cho khách hàng?.

Với những chuyên gia giỏi hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá Chúng Tôi tự hào về pháp lý Chứng Thư . Do trí tuê của người con Hà Tĩnh sáng lập, Chúng Tôi cung cấp các dịch vụ thẩm định giá sau đây.

Thẩm định giá tại Hà Tĩnh
Hội thảo Thẩm định giá tại Hà Tĩnh.

+ Thẩm định giá bất động sản. 
+ Thẩm định giá máy móc thiết bị.
+ Định giá thương hiệu.
+ Thẩm định giá mỏ khoáng sản.
+ Định giá đầu tư M và A.
+ Định giá làm cơ sở cho đấu thầu mua sắm.

Ba cam kết TĐG Hà Tĩnh gủi đến quý khách hàng .

Trong tiến trình hội nhập và phát triển mạnh mẽ hiện nay thẩm định giá đóng vai trò quan trọng. Nhất trong việc xác định giá trị tài sản các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị nhà nước. Thẩm định giá tp HT là cái cân công lý, pháp lý mà Chúng tôi cảm nhận về sứ mệnh để giúp đỡ mọi người.

Thẩm định giá ở Hà Tĩnh
TĐG Hà Tĩnh - giá trị cho Niềm tin bền vững.

TĐG Hà Tĩnh luôn nỗ lực vào sự phát triển của ngành thẩm định giá Tại Bắc Miền Trung. TĐG ở thành phố Hà Tĩnh xin đưa ra ba cam kết gủi tới quý khách hàng. Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đả tạo niềm tin với VP Thẩm Định Giá trong thời gian qua. 
Đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. 
Chứng thư nhanh nhất, pháp lý cao. 
Phí thẩm định thấp.

Khánh Linh
GIẤY CHỨNG NHẬN BỘ TÀI CHÍNH CẤP CHO CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH GIÁ & GIÁM ĐỊNH VIỆT NAM
Dịch Vụ thẩm định giá huyện Can Lộc . Dịch Vụ thẩm định giá huyện Cẩm Xuyên. Dịch Vụ thẩm định giá huyện Đức Thọ. Dịch Vụ thẩm định giá thị xã Hồng Lĩnh. Dịch Vụ thẩm định giá huyện Hương Khê. Dịch Vụ thẩm định giá huyện Hương Sơn. Dịch Vụ thẩm định giá huyện Kỳ Anh. Dịch Vụ thẩm định giá thị xã Kỳ Anh. Dịch Vụ thẩm định giá huyện Nghi Xuân. Dịch Vụ thẩm định giá huyện Thạch Hà. Công ty thẩm định giá huyện Vũ Quang .

This Post Has 3,127 Comments

Name (required)Email (required)Website

Trả lời