|  | 

xã hội

Quảng Bình Hội thảo cán bộ nòng cốt về phòng chống tác hại thuốc lá

img-responsive

Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã tổ chức hội thảo cán bộ nòng cốt về phòng chống tác hại thuốc lá. 

Hội thảo đã tập trung vào việc cập nhật, chia sẻ thông tin về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết về tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và một số nội dung liên quan khác. Tại hội thảo, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh đã kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của các, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc triển khai các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” trên địa bàn tỉnh.

Nh.V/ baoquangbinh.vn

quang-binh-hoi-thao-can-bo-nong-cot-ve-phong-chong-tac-hai-thuoc-la

ABOUT THE AUTHOR