Những nét mới ở Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo
phòng xét nghiệm Hà Tĩnh

Những nét mới ở Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo

Phòng xét nghiệm y khoa Hoàn Hảo là nơi thực hiện các xét nghiệm về sinh học, vi khuẩn, vi rút, miễn dịch…  Ngoài ra, còn có thể là nơi thực hiện những xét nghiệm khác liên quan với bệnh phẩm từ người. Cho mục đích cung cấp những thông tin về chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh. Mặt khác, phòng xét nghiệm y tế còn có thể hỗ trợ để điều tra về tình hình về bệnh và những định hướng điều tra thích hợp khác tiếp theo.

Phòng xét nghiệm Hà Tĩnh
Phòng xét nghiệm Hoàn Hảo

Do vậy, các yêu cầu về an toàn trong phòng xét nghiệm. và kỹ năng thực hành của nhân viên.  Kiểm tra định kỳ độ chính xác của dụng cụ và trang thiết bị sử dụng.  Quy định sử dụng sinh phẩm, hoá chất, động vật phòng xét nghiệm. Hơn thế nữa, để hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót có thể xẩy ra trong quá trình xét nghiệm. Cần tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt với ba giai đoạn của xét nghiệm là: (1) giai đoạn trước xét nghiệm, (2) giai đoạn xét nghiệm, (3) giai đoạn sau xét nghiệm . Phòng xét nghiệm Hà Tĩnh niềm tin của người bệnh…

Phòng xét nghiệm Hà Tĩnh

Những yêu cầu chung thực hiện tốt trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu về an toàn sinh học
Nhân viên phòng xét nghệm cần được đào tạo về an toàn toàn sinh học. Nắm vững được bảng phân loại các tác nhân . Hiểu rõ được mức độ nguy hiểm về khía cạnh an toàn sinh học. liên quan đến tác nhân gây bệnh trong các giai đoạn thực hiện của quá trình .

Yêu cầu về kỹ năng thực hành của nhân viên phòng xét nghiệm.
Nhân viên phòng xét nghiệm được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn. cũng như kiến thức cần thiết khác liên quan đến việc sử dụng dụng cụ, trang thiết bị. Nhân viên Phòng xét nghiệm Hà Tĩnh được đào tạo để có kiến thức về các quy định đảm bảo chất lượng. Trên cơ này, nhân viên phòng xét nghiệm có thể hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ được giao .


Các yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ trong quá trình làm việc.
Để phòng vệ cho người thực hiện xét nghiệm cũng như cho cộng đồng. Cần phải có trang thiết bị bảo hộ cho người làm xét nghiệm. Và phù hợp đối với từng loại tác nhân gây bệnh khác nhau. Ngoài ra, cũng cần có trang thiết bị bảo hộ để tránh các tai nạn có thể xẩy ra.

Các quy định về xử lý rác thải y tế.

Rác thải y tế bao gồm mẫu bệnh phẩm loại bỏ trong quá trình xét nghiệm. Đặc biệt chất thải trong quá trình xét nghiệm cần được phân loại và xử lý theo đúng quy định. Để tránh lây lan trong phòng xét nghiệm và làm ô nhiễm trong cộng đồng.


Hoàng Seo


phong kham u buou ha tinh
PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN UNG THƯ SỚM Ở HÀ TĨNH
Bác Sỹ Sang và những  câu chuyện chưa kể về bệnh lý Tai Mũi họng
PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BÁC SỸ SANG SỐ 46 HTLO
ĐƯA DOANH NGHIỆP LÊN GOOGLE. TĂNG TƯƠNG TÁC FANPAGE,  TAO KÊNH YOUTUBE
CHẤT LƯỢNG

Name (required)Email (required)Website

Trả lời