Hợp đồng đặt cọc mua nhà bằng giấy viết tay có hiệu lực không ? Đòi tiền đặt cọc mua nhà thế nào ?
Hợp đồng đặt cọc mua nhà bằng giấy viết tay

Hợp đồng đặt cọc mua nhà bằng giấy viết tay có hiệu lực không ? Đòi tiền đặt cọc mua nhà thế nào ?

Hợp đồng đặt cọc mua nhà bằng giấy viết tay có hiệu lực không ?.

Căn cứ quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, Điều 328 quy định:

“1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Đòi tiền đặt cọc mua nhà thế nào ?.

Như vậy, hợp đồng đặt cọc chỉ là thỏa thuận giữa các bên, trong đó, bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một khoản tiền, kim khí quý, đá quý để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Hợp đồng đặt cọc đất
Theo quy định của pháp luật không quy định rằng hợp đồng đặt cọc bắt buộc phải lập thành văn bản hay bắt buộc phải được công chứng, chứng thực hay có người làm chứng. Chính vì vậy, giấy viết tay của bạn và anh A vẫn có hiệu lực. Đương nhiên, thỏa thuận trong giấy đặt cọc sẽ có hiệu lực pháp luật, bạn có căn cứ để đòi lại tiền 200 triệu tiền đặt cọc, cũng như đòi lại số tiền 200 triệu tiền bồi thường khi anh A từ chối giao kết hợp đồng với bạn. Để đảm bảo khả năng chắc chắn bạn có thể lấy lại được số tiền đặt cọc cũng như số tiền bồi thường khi vi phạm hợp đồng đặt cọc, ngoài giấy viết tay đặt cọc, người làm chứng, bạn cần chuẩn bị thêm nhiều bằng chứng chứng minh khác thể hiện rằng anh A đã nhận tiền của bạn và có ký vào hợp đồng đặt cọc mà hai bên ký kết hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc.

Luật Minh Khuê

Name (required)Email (required)Website

Trả lời