Cha tách “Sổ đỏ” cho Con thì diện tích tối thiểu bao nhiêu mới được phép?.

Cha tách “Sổ đỏ” cho Con thì diện tích tối thiểu bao nhiêu mới được phép?.

Để được cấp Sổ đỏ phải có đủ điều kiện. Vậy, có quy định về diện tích tối thiểu cấp Sổ đỏ hay không?.

Theo pháp luật đất đai từ ngày 10/12/2009 đến nay khi đủ điều kiện thì người dân được cấp GCN. Giấy chứng nhận Theo mẫu chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường với tên gọi pháp lý là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận).
Căn cứ theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Diện tích tối thiểu là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được phép nhỏ hơn.
Diện tích tối thiểu tách sổ đỏ
Diện tích tối thiểu tách sổ đỏ

Diện tích cấp Sổ đỏ mới do tách thửa.

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Diện tích tối thiểu bao nhiêu được tách sổ đỏ
Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất. Người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích. cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất”.

Diện tích tối thiểu bao nhiêu được tách sổ đỏ.

Lam Giang

Name (required)Email (required)Website

Trả lời