• Các hình thức quảng cáo sản phẩm ” Marketing onnile ” phổ biến hiện nay.
   + Website và công cụ SEO.
  • Bạn cho đăng thông tin sản phẩm trên Website. Dùng SEO để cho sản phẩm của bạn lên thứ hạng topone của google. Khi người dùng cần đến sản phẩm của bạn. Họ truy cập trên Google thì SEO sẽ giúp sản phẩm bạn tiếp cận đến khách hàng. hình thức này ít tốn kém  lâu dài.
   + Quảng cáo trên Facebook ADS.
  • Hình thức này sản phẩm tiếp cận khách hàng rất nhanh . Nhưng rất tốn kém vì bạn phải trả tiền cho Facebook qua thẻ ViSa
  + Quảng cáo trên Google+ AdWords.
  • Hình thức này thì không cần đến SEO . Vì bạn mất tiền nên sản phẩm của bạn luôn nằm ở topone  trên trang Google. Nhưng rất tốn kém vì bạn phải trả tiền cho Google+AdWords khi có khách hàng kích chuột vào tìm hiểu sản phẩm bạn.